Onze activiteiten

MIDDEN 19E EEUW - 1857

Aanleg kanaal Bossuit-Kortrijk

Met 1100 mannen en 40 paarden wordt gestart met de aanleg van het kanaal Bossuit – Kortrijk. Deze komt er om een kortere verbindingsweg te creëren voor de schepen uit Henegouwen naar de Noordzee. De werken hebben drie jaar in beslag genomen.

01/10/1860

Opstart pompgebouw

Het pompgebouw wordt in werking gesteld. Dit werd gebouwd met bakstenen uit één van de steenbakkerijen te Moen, met klei uit de terreinen langs het kanaal en uit de tunnel Sousterrain. Het gebouw bestaat uit drie grote delen : een kolenmagazijn, een lokaal voor de generatoren en een machinezaal.

01/01/1861

Volledige ingebruikname van het kanaal

Het volledige kanaal wordt eindelijk in werking gesteld. Koning Leopold I komt zelf de plechtige opening doen.

1914 - 1918

WO I

Tijdens de wereldoorlog werd er heel wat schade aangericht aan het kanaal. De terugtrekkende Duitsers bliezen heel wat bruggen en sluizen op.

1939 - 1945

WO II

Het sousterrain te Moen werd gebruikt als hoofdkwartier van de Duitsers. Hier organiseerde Göring enkele strategische overleggen. Net zoals in WO I werden bij het terugtrekken de brugovergangen opgeblazen.

1971

Verbreding van het kanaal

Een verbreding van het kanaal dringt zich op , grotere schepen met zwaardere lasten van 1350 ton moeten een betere doorgang krijgen. Hierdoor zijn ook zwaardere pompen nodig. Het oude pompgebouw met zijn pompen voldeed niet meer en werd vervangen door 2 nieuwe pompen : 1 te Bossuit en 1 te Moen

1971 - 1992

Verval van het pompgebouw

In de jaren die volgen wordt het gebouw niet meer gebruikt en raakt het in verval.

1992

Een nieuw leven voor het pompgebouw

Het gemeentebestuur van Avelgem koopt het pompgebouw en doet dienst als zetel voor het toeristisch informatiecentrum. Daarnaast is het pompgebouw ook het startpunt van enkele prachtige fiets- en wandeltochten, met als extra een horeca gelegenheid.

1994

Start van de renovatiewerken

Het gebouw was sinds de jaren '70 niet meer in gebruik en was in verval gekomen. Dit zorgde ervoor dat de stad stevige renovatiewerken mochten uitvoeren. Deze duurden tot 1999.

1999

Opening van het vernieuwe pompgebouw

Met de opening van het gerestaureerde pompgebouw startte een intergemeentelijke samenwerking. Het gebouw doet dan namelijk ook dienst als informatiekantoor van de VVV West-Vlaamse Leiestreek.

2021

Intrek The Spirits Valley

In 2021 verhuisden Spirits by Design, Albatross Liquors en Tailor Taste Distillery naar het Oud Pompgebouw en doopten de site om tot ‘The Spirits Valley’